..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.92.96.236   
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 

 
 
 
[ 30-04-2564] ประกาศคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๔   ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก 
[ 20-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย   เรื่อง งดตลาดนัด ตลาดคลองถม เป็นการชั่วคราว 
[ 30-03-2564] ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวาย หมู่ที่ ๑๑   doc120210330091522.pdf doc220210330091522.pdf doc320210330091522.pdf 
[ 30-03-2564] ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน หมู่ที่ ๘   doc120210330091605.pdf doc220210330091605.pdf doc320210330091605.pdf 
[ 30-03-2564] ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน หมู่ที่ ๘   doc120210330040104.pdf doc220210330040104.pdf 
 
 
 
[ 03-05-2564] การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔   การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
[ 30-04-2564] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดสุรินทร์   ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก 
[ 20-04-2564] ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการงดตลาดนัด ตลาดคลองถม เป็นการชั่วคราว   ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการงดตลาดนัด ตลาดคลองถม เป็นการชั่วคราว 
[ 20-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย   เรื่อง งดตลาดนัด ตลาดคลองถม เป็นการชั่วคราว 
[ 19-04-2564] การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโด ...   การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 
 
 
 
 
 
 
[ 24-03-2564] ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน หมู่ท ...   doc120210325024524.pdf 
[ 24-03-2564] ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวาย หมู่ที่ ...   doc120210325024548.pdf 
[ 24-03-2564] ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ ...   doc120210324085300.pdf doc220210324085300.pdf 
[ 24-03-2564] ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้ ...   doc120210324085154.pdf doc220210324085154.pdf 
[ 23-03-2564] ร่างขอบเขตงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้า ...   doc120210324085015.pdf 
 
 
 
[ 26-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
[ 26-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีเฉพาะ ...   doc120200629015812.pdf 
[ 26-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต หมู่ที่ 9 ข้าง ศพดฯบ้านระไซร์ด ...   doc120200629015652.pdf 
[ 26-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120200629015515.pdf 
[ 26-06-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเ ...   doc120200629015359.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดนิทรรศการ
โครงการจัดนิทรรศการ "การแสดงผลงานเด็ก"
 
โครงการ
โครงการ "จิตอาสาพัฒนา" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
 
จัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
 
 
พระพุทธมุณีศรีเจริญผล ประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าเจริญผล
พระพุทธมุณีศรีเจริญผล ประดิษฐานในอุโบสถวัดป่าเจริญผล
 
อุโบสถไม้เก่าแก่ วัดแสงบูรพา
อุโบสถไม้เก่าแก่ วัดแสงบูรพา
 
มณฑปพระครูประทีปศีลาภรณ์ วัดศิลาราม
มณฑปพระครูประทีปศีลาภรณ์ วัดศิลาราม
 
ผ้าไหม (กลุ่มอารยธรรมไหม สวาย)
ผ้าไหม (กลุ่มอารยธรรมไหม สวาย)
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.