..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการจัดนิทรรศการ
[02-04-2021]   โครงการจัดนิทรรศการ "การแสดงผลงานเด็ก" 
โครงการ
[01-04-2021]   โครงการ "จิตอาสาพัฒนา" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 
จัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564
[23-03-2021]   จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 
บันทึกการส่งมอบและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
[19-03-2021]   บันทึกการส่งมอบและถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปราสาททนง
[17-03-2021]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปราสาททนง 
บริการประชาชนจากใจ อบต.สวาย
[17-03-2021]   บริการประชาชนจากใจ อบต.สวาย 
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้สูงอายุ
[17-03-2021]   ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสุรินทร์ช่วยเหลือประชาชน
[17-03-2021]   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดสุรินทร์ช่วยเหลือประชาชน 
ต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์
[02-03-2021]   ต้อนรับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ 
อบต.สวายเปิดจุดบริการพิเศษเพื่อลงทะเบียนโครงการ
[02-03-2021]   อบต.สวายเปิดจุดบริการพิเศษเพื่อลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานที่ราชการตำบลสวาย
[23-02-2021]   การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานที่ราชการตำบลสวาย 
แผนงานป้องกันเฝ้าระวังเหตุแหล่งท่องเที่ยวห้วยระไซร์
[23-02-2021]   แผนงานป้องกันเฝ้าระวังเหตุแหล่งท่องเที่ยวห้วยระไซร์ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ม.2,3 และ ม.5
[16-02-2021]   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ม.2,3 และ ม.5 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 1,4 และ หมู่ที่ 11
[16-02-2021]   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 1,4 และ หมู่ที่ 11 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สายบ้านตะเปียงจรัง - วัดหลวงปู่ฤทธิ์
[16-02-2021]   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตะเปียงจรัง - วัดหลวงปู่ฤทธิ์ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ม.8
[11-02-2021]   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ม.8 
โครงการ
[11-02-2021]   โครงการ "ปลูกพืชปลูกรัก ปลูกผักกับ พช. " 
หมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
[11-02-2021]   หมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง 
ตรวจคุณภาพน้ำดิบผิวดิน​
[11-02-2021]   ตรวจคุณภาพน้ำดิบผิวดิน​ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
[11-02-2021]   โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จัดประชุมเพื่อความปลอดภัยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำห้วยระไซร์
[11-02-2021]   จัดประชุมเพื่อความปลอดภัยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำห้วยระไซร์ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ปีงบ 2564
[10-02-2021]   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ปีงบ 2564 
จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
[10-02-2021]   จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ เซฟตี้โซน (1 District 1 Safty Zone / 1 Dosz )
[08-02-2021]   โครงการ ๑ อำเภอ ๑ เซฟตี้โซน (1 District 1 Safty Zone / 1 Dosz ) 
จัดประชุมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์
[08-02-2021]   จัดประชุมกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ 
จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
[07-02-2021]   จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
ร่วมรับฟังการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
[07-02-2021]   ร่วมรับฟังการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
งานช่างไฟฟ้าซ่อมแซมไฟส่องสว่างเพื่อประชาชน
[07-02-2021]   งานช่างไฟฟ้าซ่อมแซมไฟส่องสว่างเพื่อประชาชน 
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
[07-02-2021]   เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ อาหารปลอดภัย”
[06-02-2021]   โครงการ “1 ตำบล 1 ถนนกินได้ อาหารปลอดภัย” 
รับการประเมินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
[06-02-2021]   รับการประเมินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
[06-02-2021]   หมู่บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง 
กิจกรรมจิตอาสา
[06-02-2021]   กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  
กิจกรรมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น
[06-02-2021]   กิจกรรมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น 
การประชุมคณะกรรมการและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาตำบลสวาย
[06-02-2021]   การประชุมคณะกรรมการและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาตำบลสวาย 
วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19
[06-02-2021]   วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 
ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
[06-02-2021]   ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ติดตามประเมินครอบครัวและพัฒนาการเด็ก
[06-02-2021]   ติดตามประเมินครอบครัวและพัฒนาการเด็ก 
มาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
[06-02-2021]   มาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโควิด-19
[05-02-2021]   จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานโควิด-19 
จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
[05-02-2021]   จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 
อำนวยความสะดวกเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
[05-02-2021]   อำนวยความสะดวกเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
ตั้งจุดตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
[05-02-2021]   ตั้งจุดตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง 
พิธีมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ
[05-02-2021]   พิธีมอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ "ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน" ปี ๒๕๖๓  
พิธีเปิดทะเลสาบเซราะกราวห้วยระไซร์
[05-02-2021]   พิธีเปิดทะเลสาบเซราะกราวห้วยระไซร์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน (กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน)
[21-01-2021]   โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน (กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน) 
การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การย้อมไหมสีธรรมชาติ
[21-01-2021]   การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การย้อมไหมสีธรรมชาติ 
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สวายคัพ 23/2564
[21-01-2021]   จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สวายคัพ 23/2564 
บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ให้กับประชาชนในพื้นที่โซนใต้ (หมู่ที่ ๑๑-๑๔)
[21-01-2021]   บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ให้กับประชาชนในพื้นที่โซนใต้ (หมู่ที่ ๑๑-๑๔)  
จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
[21-01-2021]   จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  
บริการประชาชน
[21-01-2021]   บริการประชาชน 
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน (จัดมุมประสบการณ์)
[21-01-2021]   โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน (จัดมุมประสบการณ์)  
โครงการจิตอาสา
[13-01-2021]   โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  
การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน (สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น)(อพ.สธ.)ตำบลสวาย
[13-01-2021]   การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน (สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น)(อพ.สธ.)ตำบลสวาย  
[13-01-2021]   "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง" 
[13-01-2021]   "นิสสัน ปันสุข ให้น้อง" 
ลงพื้นที่ออกติดตามโครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้พิการ
[13-01-2021]   ลงพื้นที่ออกติดตามโครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุและบ้านผู้พิการ 
จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม(ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓)
[13-01-2021]   จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม(ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓)  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือป้องกันกำจัดโรคและศึกษาดูงาน
[08-01-2021]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือป้องกันกำจัดโรคและศึกษาดูงาน 
ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์
[23-12-2020]   ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.