..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
_______________________________________________________________________________________________________
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 


ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนธันวาคม 

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนมกราคม

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนกุมภาพัธ์

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนมีนาคม

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนเมษายน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนพฤษภาคม

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนมิถุนายน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนมิถุนายน

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนมิถุนายน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 

-งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563

-รายละเอียดประกอบงบทดลอง

-รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

-บัญชีรายละเอียด รายจ่ายจริง เดือนมิถุนายน

 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.