..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
_______________________________________________________________________________________________________
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 ลำดับ
หัวข้อ
   1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
   2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
   3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
   4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
   6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
   7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
   8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
   9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
  11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
  12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
  13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
  14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
  16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
  17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.