..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120210506040907.pdf   06-05-2564  1  1
2   การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120210505085215.pdf   05-05-2564  5  8
3   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120210505083800.pdf   05-05-2564  1  3
4   การรับชำระภาษีป้าย  doc120180702094913.doc   02-07-2561  66  8
5   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120180702094733.doc   02-07-2561  120  18
6   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  doc120180702094538.doc   02-07-2561  65  9
7   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  doc120180702094452.doc   02-07-2561  66  12
8   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  doc120180702094403.doc   02-07-2561  104  14
9   แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  doc120180626013854.pdf   26-06-2561  92  8
10   คู่มือ ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร  doc120180626013723.pdf   26-06-2561  95  17
11   คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2561  doc120180625062651.pdf   25-06-2561  92  18
12   ขั้นตอนการรับบริการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว  doc120180605044135.jpg   05-06-2561  73  13
13   ประกาศใช่คู้มือประชาชน  doc120180528054215.docx doc220180702093707.docx   28-05-2561  94  51
14   บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  doc120180524082047.pdf   24-05-2561  90  17
15   แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี 2561-2564  doc120180525074349.pdf   25-10-2560  85  412
16   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  doc120180524091335.pdf   24-10-2560  106  48
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.