..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
นางกิ่งแก้ว บุญสุข
นางกิ่งแก้ว บุญสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบาลสวาย
นายวินัย คงไทย
นายวินัย คงไทย
รองประธานสภา
นายชัย สุลินทาบูรณ์
นายชัย สุลินทาบูรณ์
เลขานุการสภา
นายประหยัด รื่นเริง
นายประหยัด รื่นเริง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑
นางกนกอร เหลือถนอม
นางกนกอร เหลือถนอม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑
นายประดิษฐ์ เทียมเลิศ
นายประดิษฐ์ เทียมเลิศ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
นายสันติ ชิมประโคน
นายสันติ ชิมประโคน
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒
นางจรรยา คัชมา
นางจรรยา คัชมา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
นายเสวต สนสี
นายเสวต สนสี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓
นายสอย  นามเสนาะ
นายสอย นามเสนาะ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔
นายสงวนศักดิ์ เชื่อมาก
นายสงวนศักดิ์ เชื่อมาก
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔
นายพนม เหลือถนอม
นายพนม เหลือถนอม
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕
นางกิ่งแก้ว บุญสุข
นางกิ่งแก้ว บุญสุข
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
ร.ต.ต.ชวลิต เสี่ยงตรง
ร.ต.ต.ชวลิต เสี่ยงตรง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖
นายวิเชียร สวัสดี
นายวิเชียร สวัสดี
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
นายไชยา พรรณสน
นายไชยา พรรณสน
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗
นายประสิทธิ์ โสวพรรณ
นายประสิทธิ์ โสวพรรณ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๘
นายชัย สุลินทาบูรณ์
นายชัย สุลินทาบูรณ์
สมาชิกอบต. หมที่ ๙
นายหวง สัตย์ถาพร
นายหวง สัตย์ถาพร
สมาชิกอบต. หมที่ ๙
นายสังวรณ์ เจริญจิต
นายสังวรณ์ เจริญจิต
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๐
นายอำนาจ เพิกกระโทก
นายอำนาจ เพิกกระโทก
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๑
นายกิติ คัชมา
นายกิติ คัชมา
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๑
นายวินัย คงไทย
นายวินัย คงไทย
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๒
นางจันทร์ กำจัดภัย
นางจันทร์ กำจัดภัย
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๒
นางชัยนา ยิ้มเป็นยวง
นางชัยนา ยิ้มเป็นยวง
สมาชิกอบต. หมูที่ ๑๓
นายธนาณัฐ แสนกล้า
นายธนาณัฐ แสนกล้า
สมาชิกอบต. หมูที่ ๑๓
นายจำนงค์ บุญทัน
นายจำนงค์ บุญทัน
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๔
นายต่อศักดิ์ อรรคมุต
นายต่อศักดิ์ อรรคมุต
สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑๔
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.