..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
นางญาติกา วงค์ประสิทธิ์
นางญาติกา วงค์ประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสันติสุข พรมแก้ว
นายสันติสุข พรมแก้ว
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางนันทนา สายทอง
นางนันทนา สายทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชากร แย้มศรี
นายชากร แย้มศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวจันทร์ทรา สนุกล้ำ
นางสาวจันทร์ทรา สนุกล้ำ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสุทธิรักษ์ ชัยสุนทร
นายสุทธิรักษ์ ชัยสุนทร
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร นิราศโศรก
นางสาวสุภาพร นิราศโศรก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางกาญจนา แสนสำราญ
นางกาญจนา แสนสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวฐานิตา มีพร้อม
นางสาวฐานิตา มีพร้อม
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวอนงค์นาถ บุญวร
นางสาวอนงค์นาถ บุญวร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอิสรีย์ จำปาทอง
นางสาวอิสรีย์ จำปาทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอโนชา พูนกล้า
นายอโนชา พูนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายพิรุณ สนุกล้ำ
นายพิรุณ สนุกล้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐวุฒิ สายกระสุน
นายณัฐวุฒิ สายกระสุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอาริสา สินสวัสดิ์
นางสาวอาริสา สินสวัสดิ์
ผ้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายสมบูรณ์ สุทธิมูล
นายสมบูรณ์ สุทธิมูล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายวิสุทธิ์ นิพรรัมย์
นายวิสุทธิ์ นิพรรัมย์
พนักงานตกแต่งสวน
นายนรงค์ ครบอุดม
นายนรงค์ ครบอุดม
พนักงานสูบน้ำ
นายสมุห์ คัชมา
นายสมุห์ คัชมา
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นายชัยยะ แลผดุง
นายชัยยะ แลผดุง
พนักงานดับเพลิง
นายป้อม เจาะเหมาะ
นายป้อม เจาะเหมาะ
พนักงานดับเพลิง
นายเฉลิมพล สินสวัสดิ์
นายเฉลิมพล สินสวัสดิ์
คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)
นางสาวแสงอุทัย จันทร์สิงขะ
นางสาวแสงอุทัย จันทร์สิงขะ
คนงานทั่วไป (งานห้องสมุดประจำตำบล)
นางจิตรสิณี เครื่องทองใหญ่
นางจิตรสิณี เครื่องทองใหญ่
นักการภารโรง
นางสาวอรุณี สีสวย
นางสาวอรุณี สีสวย
พนักงานจ้างทั่วไป(งานบุคคล)
นายพัฒนา สนสี
นายพัฒนา สนสี
พนักงานขับรถยนต์
นายหาญ เชื่อมาก
นายหาญ เชื่อมาก
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.