..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
นางณัฐชยา วัฒนานุสิทธิ์
นางณัฐชยา วัฒนานุสิทธิ์
นักบริหารงานการคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอัญชลี จำปารอด
นางอัญชลี จำปารอด
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายชัยยุทธ์ เหลือถนอม
นายชัยยุทธ์ เหลือถนอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายณัฐวุธ เหมือนจิต
นายณัฐวุธ เหมือนจิต
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเรขา มีแสวง
นางเรขา มีแสวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอุทัย แพงแสน
นายอุทัย แพงแสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนา สุลินทาบูรณ์
นางสาวรัตนา สุลินทาบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจิราพา ภาคคำ
นางสาวจิราพา ภาคคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวมณฑนา สุทธะ
นางสาวมณฑนา สุทธะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิลาสินี สร้อยสุวรรณ
นางสาววิลาสินี สร้อยสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมา (ธุรการกองคลัง)
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวงษา
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวงษา
พนักงานจ้างเหมา (งานสำรวจภาษี)
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.