..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
กองช่าง
_______________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
นายบุญชีพ  สุลินทาบูรณ์
นายบุญชีพ สุลินทาบูรณ์
นักบริหารงานช่าง
นายไชยยันตร์  สงวนรัมย์
นายไชยยันตร์ สงวนรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโชคทวี  เกิดโชค
นายโชคทวี เกิดโชค
นายช่างโยธา
นายสุวัฒน์  เสนศิลา
นายสุวัฒน์ เสนศิลา
นายช่างสำรวจ
นายวัชรพงษ์  เข้าเมือง
นายวัชรพงษ์ เข้าเมือง
นายช่างไฟฟ้า
นายลมพาย  แจ่มสำรัส
นายลมพาย แจ่มสำรัส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธพล  สินทรา
นายยุทธพล สินทรา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพรชัย  หวังชูชอบ
นายพรชัย หวังชูชอบ
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา
นางสาวจันทิมันต์  สุลินทาบูรณ์
นางสาวจันทิมันต์ สุลินทาบูรณ์
พนักงานจ้างเหมา (งานธุรการ)
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.