..ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น.. โทร 0-4454-6596 เฟ็กซ์ 0-4455-8605  
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เมื่อออกนอกเคหสถาน ป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด-19
 
 
กองการศึกษา
_______________________________________________________________________________________________________
นางดวงพร ม่วงอ่อน
นางดวงพร ม่วงอ่อน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวผ่องใส เงินนวล
นางสาวผ่องใส เงินนวล
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางพรทิพย์ เรืองรอบ
นางพรทิพย์ เรืองรอบ
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสาวปุณยนุช ยงเจริญ
นางสาวปุณยนุช ยงเจริญ
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสรรสุณี แพงทรัพย์
นางสรรสุณี แพงทรัพย์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางวันทนา ดุจจานุทัศน์
นางวันทนา ดุจจานุทัศน์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสาวรติพร ศิลาลาย
นางสาวรติพร ศิลาลาย
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสาวกัญญา คัชมา
นางสาวกัญญา คัชมา
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสาวอาทิตยา สายชุมดี
นางสาวอาทิตยา สายชุมดี
ครู
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิลาราม
นางถนัด เจริญจิต
นางถนัด เจริญจิต
ครู
นางสาวนิตยา สนสร้อย
นางสาวนิตยา สนสร้อย
ครู
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิลาราม
นางสาวอัมพร พูนมั่น
นางสาวอัมพร พูนมั่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสาวนพรัตน์ เสมารัมย์
นางสาวนพรัตน์ เสมารัมย์
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
นางสาววิลารัตน์ ชื่อมี
นางสาววิลารัตน์ ชื่อมี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวเสาวริน เจนทั่ว
นางสาวเสาวริน เจนทั่ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระไซร์
นางสาวสุรีรัตน์ บุตรสวัสดิ์
นางสาวสุรีรัตน์ บุตรสวัสดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระไซร์
นางชุลีภรณ์ แป้นแก้ว
นางชุลีภรณ์ แป้นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางพรรณิภา พูนแสง
นางพรรณิภา พูนแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระไซร์
นางสาวสถิตย์ภรณ์ พูนแสง
นางสาวสถิตย์ภรณ์ พูนแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระไซร์
นางสาวดารุณี ปลื้มสุด
นางสาวดารุณี ปลื้มสุด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิลาราม
นางวนิดา บุญสุข
นางวนิดา บุญสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระไซร์
นางสาวสมฤทัย กำจัดภัย
นางสาวสมฤทัย กำจัดภัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิลาราม
นางพัฒน์ชรี มีแก้วใหญ่
นางพัฒน์ชรี มีแก้วใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวกนกวรรณ จันทร์โสภา
นางสาวกนกวรรณ จันทร์โสภา
ผู้ดูแลเด็ก (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิลาราม
นายวสันต์ หลักหนองบุ
นายวสันต์ หลักหนองบุ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางพริ้งกมล บุญวร
นางพริ้งกมล บุญวร
พนักงานจ้างทั่วไป (งานการศึกษาฯ)
นายมาโนช พิมพ์สัน
นายมาโนช พิมพ์สัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิศศา เสาวพฤกษ์
นางสาวณิศศา เสาวพฤกษ์
พนักงานจ้างเหมา งานการท่องเที่ยว(กองการศึกษาฯ)
นายสิริญชัย ใจตึก
นายสิริญชัย ใจตึก
พนักงานจ้างเหมา งานการท่องเที่ยว(กองการศึกษาฯ)
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4454-6576 , 0-4454-6562 , 0-4454-6575 โทรสาร 0-4455-8605  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งอบต.  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่ออบต.